5 พระมหาเจดีย์องค์สำคัญของไทย ที่ควรไปสักการะเสริมมงคลชีวิต!

ว่ากันว่าหากได้ไปสักการะพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ในไทย จะทำให้มีบุญมาก ขอพรสิ่งใดมักสมปรารถนาดังใจ หลายคนจึงอยากไปกราบไหว้ขอพร รวมถึงอยากไปเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมของเจดีย์แต่ละแห่ง วันนี้เราก็เลยรวมพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ของไทย ที่ควรจะไปสักครั้งในชีวิตมาแนะนำกันค่ะ #สาธุ

1. พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2153 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พ.ศ.2199 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี จากนั้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 จึงเริ่มจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยนำรูปแบบมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเก้าชั้น ผสมผสานรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และล้านนา ใช้เวลา 9 ปี และสร้างเสร็จในวันที่ 26 สิงหาคม 2555

โดยภายในประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ พญานาค 80 ตน เท่ากับพระชนมายุของพระพุทธเจ้า เพื่อปกป้ององค์พระธาตุ เป็นพระมหาเจดีย์ที่โด่งดังมีชาวพุทธและนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากไปเห็นกับตาสักครั้ง ทั้งความสวยงามและความศรัทธา ทำให้เป็นอีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ที่ควรไปสักการะสักครั้ง

2. พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนดอย ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากพื้นราบเชียงใหม่ประมาณเกือบ 700 เมตร โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 โดยทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็น 2 ส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างหยุดลงตรงไหนก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ

โดยพระธาตุดอยสุเทพเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น แบบศิลปะล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน หลายคนไปขอพรและมักจะสมหวังดังใจ จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งเชียงใหม่ ที่ใครๆ ต่างอยากไปสักการะขอพรองค์พระธาตุนั่นเอง

3. พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีตำนานเล่าว่าพระธาตุดอยตุงถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช โดยพระมหากัสสะปะเถระ ได้อาราธนาอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้ามาถวาย และมีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสองคล้ายกับ พระธาตุดอยสุเทพ ไว้ที่ดอยนี้ และทำตุง (ธง) ปักเอาไว้บนยอดเขา และกำหนดฐานเจดีย์จากระยะของตุงที่ปลิวสะพัด

ต่อมาในสมัย เจ้ามังรายนราช แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ พระมหาวชิรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ มาถวาย จึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา พระธาตุดอยตุง จึงมีเจดีย์ 2 องค์ ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สะดวกต่อการไปนมัสการพระธาตุได้สะดวกขึ้น เนื่องจากเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญอีกแห่ง ที่มีผู้คนแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพระเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี

4. พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ในกลางเมืองลำพูน โดยมีพระมหาเจดีย์อย่าง พระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นสัญลักษณ์ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ และเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

เป็นอีกแห่งที่มีผู้คนนิยมไปเที่ยวให้เห็นความงดงามด้วยสายตา รวมถึงขอพรสมหวังดังใจ โดยเฉพาะคนเกิดปีระกา ควรไปสักการะพระธาตุหริภุญชัยสักครั้ง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่ใน จ.ร้อยเอ็ด เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ ชั้นบนสูงสุดเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังประดิษฐานรูปเหมือนสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีตและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

โดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและสักการะ และกลายเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญที่ผู้คนมากมายอยากไปเห็นความงดงาม และสักการะขอพร

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร

และอีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ที่กำลังจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใน จ.สกลนคร ก็คือ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ โดยบุญใหญ่ในการสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ นำโดย หลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สืบเนื่องจากวัดป่านาคนิมิตต์นั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่เสาร์ กันตสีโลมหาเถระ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ก็ได้เดินธุดงค์ตามรอยหลวงปู่เสาร์มา และเลือกขยับมาปักกลดในพื้นที่วัดป่านาคนิมิตต์ในปัจจุบัน และก่อตั้งเป็นวัดขึ้น โดยมีนิมิตจากพญานาค ที่เชื่อว่ามีการทำรอยพญานาคในจุดที่จะสร้างกุฏิ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่านาคนิมิตต์

โดยมีพระมหาเถระรูปสำคัญของประเทศไทยมากมายที่เคยมาปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร, หลวงปู่คำพอง ติสโส เป็นต้น และในปัจจุบัน หลวงปู่อว้าน เขมโก เป็นเจ้าอาวาสที่คอยดูแลสานต่อ รวมถึงกำลังจะก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์สำคัญขึ้นที่นี่นั่นเอง

ทั้งนี้หากใครอยากร่วมทำบุญ งานกฐินพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ก็สามารถโอนเงินทำบุญแบบออนไลน์ได้ที่

กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ 2564 ธนาคารออมสิน 020371115625 

ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก , , , , , , , , , , , , ,

LADYISSUE คือ เว็บผู้หญิงอันดับ  1  อัพเดทกระแสฮิต ทาง LINE ฟรี !
Add friend ที่ ID : @ladyissue
เพิ่มเพื่อน

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

About Author

เว็บผู้หญิงอันดับหนึ่ง รีวิวเครื่องสำอาง ฮาวทูแต่งหน้า อัพเดทแฟชั่น โปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับสาวๆ อย่าลืมติดตาม Facebook และ instagram ของเรานะคะ

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
© 2014 wuqiaozj.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
{joker game}| {lucabetasia}|